Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 24/04/2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://erjavcevakoca.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy te dane wyłącznie podmiotom przetwarzającym oraz innym podmiotom trzecim, w przypadku których wymagana jest zgoda.

Podmioty przetwarzające

Nazwa 
Kraj: 
Cele: 

Inne firmy

Nazwa 
Kraj: 
Cele: 
Dane: 

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy

4. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Dane kontaktowe

Iztok Kurnik s.p.
Jelovškova ulica 21
1000 Ljubljana
Slovenia
Słowenia
Witryna: https://erjavcevakoca.pl
Email: info@erjavcevakoca.com
Numer telefonu: +386.70.69.00.69

11. Żądania danych

W przypadku najczęściej składanych wniosków oferujemy również możliwość skorzystania z naszego formularza zapytania o dane

×

Aneks

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator, as well as the content itself, to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address, name of each manager, assigned translator, and the content itself to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and the translation services used.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personally identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or the usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. Your IP address is anonymized and stored in our database for this functionality. This service does not process any personally identifiable information or share data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary and are never accessed by any third party except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator but may easily be purged by the admin before their natural expiration if necessary. We may use QUIC. cloud services to process & cache your data temporarily. Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

LoftLoader Pro

When the "Once Per Session" feature of LoftLoader Pro is enabled on your site, as the site administrator, you may need to include the following information in your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data do we collect, and why do we collect it

Cookies

This site's loading screen has enabled the "Play Once Per Session" feature. When you visit our site, the once_per_session_visited cookies will be saved on your computer's browser. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this site.

These are "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. So you will only see the loading screen once during the visit session.

These cookies begin with "loftloader_pro" and end with "_once_per_session_visited", as in the following examples:

 • "loftloader_pro_once_per_session_visited"
 • "loftloader_pro_homepage_once_per_session_visited"

And if the site is using LoftLoader Pro's "Any Page Extension" feature (to create different loading screens for other pages), if the site administrator also enabled the "Once Per Session" feature on that page, then the page id cookies will be saved in your browser too. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this page. The page id cookies are also "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. These cookies are those beginning with "loftloader_pro_any_page_id_".

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.